ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน

(consortium)_SK_ เกาะโอกินาว่า ฮาวายของญี่ปุ่น 6 วัน 4?คืน TG

โอกินาว่า
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ?เมืองนาฮา เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
? ? : วันที่สามหมู่บ้านโอกินาว่าเวิลด์ ? ศาลเจ้านามิโนะ อูเอะ ? ปราสาทชูริ ? ถนนนานาชาติ ?รับประทานอาหารค่ำแบบฉบับริวกิวพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
? ? : วันที่สี่?หน้าผามันซาโมะ ? พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
? ? : วันที่ห้า?หน้าผามันซาโมะ ? พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
? ? : วันที่หก?หน้าผามันซาโมะ ? พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ

วันเดินทาง :

30 เม.ย ? 05 พ.ค. 59 [PINKMOSS ? วันแรงงาน]

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

39,900.-

สายการบิน : tg
สายการบินไทย

(consortium)_G_ Eco Tokyo Flower 6 วัน 3 คืน TG

sakura
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง สนามบินนาริตะ ? อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่ ? โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ? อาบน้ำแร่ ?
? ? : วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว ? ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะ [ตามสภาพอากาศ] ? ช้อปปิ้ง ?
? ? : วันที่สี่ อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์?
? ? : วันที่ห้า วัดอาซากุซะ ? เมืองคามาคุระ ? หลวงพ่อโตไดบุทสึ ? ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ? สนามบินฮาเนดะ ?
? ? : วันที่หก สนามบินฮาเนดะ ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

01 ? 06, 02 ? 07? เม.ย 59 [SAKURA]
05 ? 10 เม.ย 59 [Sakura, วันจักรี]
08 ? 13, 09 ? 14, 15 ? 20 เม.ย 59 [SONGKRAN]
12 ? 17 เม.ย 59 [SONGKRAN]
16 ? 21, 17 ? 22, 18 ? 23, 19 ? 24, 20 ? 25 เม.ย 59
27 เม.ย ? 02 พ.ค. 59
29 เม.ย ? 04 พ.ค. 59
30 เม.ย ? 05 พ.ค. 59 [PINKMOSS ? วันแรงงาน]

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

01 ? 06, 02 ? 07? เม.ย 59 [SAKURA]
45,900.-
05 ? 10 เม.ย 59 [Sakura, วันจักรี]
47,900.-
08 ? 13, 09 ? 14, 15 ? 20 เม.ย 59 [SONGKRAN]
55,900.-
12 ? 17 เม.ย 59 [SONGKRAN]
57,900.-
16 ? 21, 17 ? 22, 18 ? 23, 19 ? 24, 20 ? 25 เม.ย 59
43,900.-
27 เม.ย ? 02 พ.ค. 59
29 เม.ย ? 04 พ.ค. 59
30 เม.ย ? 05 พ.ค. 59 [PINKMOSS ? วันแรงงาน]
45,900.-

สายการบิน : tg
สายการบินไทย
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,781 คน