ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม

(Consotium)_G_?HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6D4N ?โดยสายการบินไทย (TG)

จิโกกุดานิ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเสะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินชิโตเซะ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง -?นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ-แช่น้ำแร่
??? : วันที่สาม?กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง-สวนสัตว์นิกเซ่มารีนพาร์ค -?เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ำโบราณ-กิจกรรม ณ ลานสกี**เมนูปู 3 ชนิด**

? ? : วันที่ห้า?อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
? ? : วันที่หก?สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

06 ? 11ม.ค.60
13 ? 18 ม.ค.60
20 ? 25 ม.ค.60
27 ม.ค.?? 01 ก.พ. 60

ราคาท่านละ :

55,900.-

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
?HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA 6D3N ?โตเกียว – ลานสกี – ทาคายาม่า – เกียวโต – โอซาก้า?โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุซะ-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-แช่น้ำแร่ ?
??? : วันที่สาม?กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้-แช่น้ำแร่ ?
? ? : วันที่สี่ ?เมืองทาคายาม่า-ชมด้านนอกที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า?ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองนาโกย่า?NABANA NO SATO ?[ชมเทศกาลไฟ]
? ? : วันที่ห้า?เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
? ? : วันที่หก?สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

10?15 ?ม.ค. 60 17?22 ม.ค. 60
24?29 ม.ค. 60 31 ม.ค. – 05 ก.พ. 60

ราคาท่านละ :

45,900

เดินทางโดย :

7450_197521487077255_121739612_n-11
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
?ECO TOKYO SNOW 6D3N ?ฮาโกเน่ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – คามาคุระ?โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินนาริตะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่

? ? : วันที่สาม?กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่
เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว

? ? : วันที่สี่ ?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ
ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่หก?สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

13 ? 18?ม.ค. 60
20 ? 25 ม.ค. 60
27 ม.ค. ? 01 ก.พ.60

ราคาท่านละ :

42,900

เดินทางโดย :

7450_197521487077255_121739612_n-11
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
SUPER COOL TOKYO FRUIT FRAM ?5D3N?โตเกียว ? อาซากุซะ ? ลานสกีฟูจิ -ฟาร์มสตอเบอรี่ ? ช้อปปิ้งโตเกียว?โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

วัดอาซากุซะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่
? ? : วันที่สาม?กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ-โตเกียว-ฟาร์มสตอเบอรี่-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สี่ ?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

10-14?ม.ค. 59
11-15?ม.ค. 59
12-16?ม.ค. 59
13-17 ?ม.ค. 59
17-21 ?ม.ค. 59
18-22 ?ม.ค. 59
19-23?ม.ค. 59
20-24?ม.ค. 59
24-28?ม.ค. 59
25-29?ม.ค. 59
31 ม.ค. -04 ก.พ. 60
01-05?ก.พ. 59
02-06?ก.พ. 59
03-07?ก.พ. 59
07-11?ก.พ. 59
08-12?ก.พ. 59
14-18?ก.พ. 59
15-19?ก.พ. 59

16-20?ก.พ. 59
17-21?ก.พ. 59
21-25?ก.พ. 59
22-26?ก.พ. 59
23-27 ก.พ. 59
28 ก.พ.-04 มี.ค. 60
27-31 ม.ค. 60
09-13 ก.พ. 60 [2]

ราคาท่านละ :

29,900
29,900
32,900
32,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_?
SUPER COOL TOKYO OWAKUDANI 5D3N?โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

นาริตะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่

? ? : วันที่สาม?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ป 01-22 ธ.ค. 59?กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ป 23-31 ธ.ค. 59?โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สี่?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

04-08?ธ.ค. 59
05-09?ธ.ค. 59
10-14?ธ.ค. 59
11-15?ธ.ค. 59
12-16?ธ.ค. 59
13-17?ธ.ค. 59
17-21?ธ.ค. 59
18-22 ธ.ค. 59
19-23 ธ.ค. 59
01-05?ธ.ค. 59
02-06?ธ.ค. 59
03-07?ธ.ค. 59
09-13?ธ.ค. 59
14-18?ธ.ค. 59
15-19?ธ.ค. 59
16-20 ธ.ค. 59
20-24?ธ.ค. 59
21-25ธ.ค. 59
22-26 ธ.ค. 59
23-27ธ.ค. 59
24-28ธ.ค. 59
25-29ธ.ค. 59
26-30 ธ.ค. 59
28 ธ.ค.-01 ม.ค.
29 ธ.ค.-02 ม.ค.
30 ธ.ค.-03 ม.ค.
31 ธ.ค.-04 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

32,900
33,900
35,900
38,900
48,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
SAWARA TOKYO OSAKA WINTER 7D4N?ซาวาระ ? โตเกียว ? ลานสกีฟูจิ ? เกียวโต ? โอซาก้า??โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

วัดคิโยมิสึ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินนาริตะ-เดินเล่นชมเมืองซาวาระ-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สาม?อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ?หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ทะเลสาบฮามานะ
ทดลองนั่งชินคันเซน-นาโกย่า

? ? : วันที่ห้า?เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
? ? : วันที่หก?อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ?สนามบินคันไซ
? ? : วันที่เจ็ด?สนามบินคันไซ [โอซาก้า]-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

26 ธ.ค. ?- 01 ม.ค. 60
27 ธ.ค.- 02 ม.ค. 60
28 ธ.ค. ? 03 ม.ค. 60
27 ธ.ค.- 02 ม.ค. 60
28 ธ.ค.- 03 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

62,900
64,900
66,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_SAWARA TAKAYAMA OSAKA WINTER ?7D4N?
ซาวาระ ? คารุยอิซาว่า ? ทาคายาม่า ? โอซาก้า??โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

น้ำตกเคง่อน
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินนาริตะ-วัดนาริตะ-เดินเล่นชมเมืองซาวาระ ?เมืองคินูกาว่า-แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สาม?เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อน-ทะเลสาบชูเซนจิ
ช้อปปิ้งคารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่

? ? : วันที่สี่?สวนแอปเปิ้ล-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาชิ ซูจิ-แช่น้ำแร่

? ? : วันที่ห้า?เมืองกิฟุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
ชมอุโมงค์ไฟ NABANA NO SATO
? ? : วันที่หก?เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สนามบินคันไซ [โอซาก้า]

? ? : วันที่เจ็ด?สนามบินคันไซ [โอซาก้า]-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

26 ธ.ค. ? 01 ม.ค. 60
27 ธ.ค. ? 02 ม.ค.?60
31 ธ.ค. ?- 05 ม.ค.60
28 ธ.ค. ? 03 ม.ค. 60
29 ธ.ค. 59 ? 04 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

67,900
71,900
75,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 834 คน