ทัวร์ญี่ปุ่น พฤศจิกายน

(โชคทวีทัวร์) CCTS1 ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน NH

ต้นแปะก๊วย


? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ? โซอุนเคียว
? ? : วันที่สาม โซอุนเคียว ? นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? Blue Pond ? ซัปโปโร ? ช้อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ
? ? : วันที่สี่ ซัปโปโร ? ตลาดปลานิโจ ? ชมต้นแป๊ะก๊วย ม.ฮอกไกโด ? โอโดริปาร์ค ? หอนาฬิกา ? ทำเนียบรัฐบาลเก่า ? ศาลเจ้าฮอกไกโด ? คลองโอตารุ
? ? : วันที่ห้า คลองโอตารุ ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? อิออนพลาซ่า ? ถนนซาไกมาจิ ? ชมใบไม้เปลี่ยนสีโจซังเค
? ? : วันที่หก โจซังเค ? พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน ? พิพิธภัณฑ์ช็อคโกเลต ? ชิโตเสะ ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

1-6 พ.ย / 8-13 พ.ย /15-20 พ.ย /22-27 พ.ย / 29 พ.ย – 4 ธ.ค 59

เดินทางโดย :

ANA Logo
สายการบิน นิปปอน แอร์ เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์


(Consotium)_BW_ JAPAN IN LOVE(ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ? ปราสาทคาราสึ ? เฮ้าส์เทนบอช)?6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย ?(TG)

เฮ้าส์เทนบอช
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?กรุงเทพ ? สนามบินฟุกุโอกะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินฟุกุโอกะ ? เฮ้าส์เทนบอช ? นางาซากิ ?
สวนสันติภาพ

? ? : วันที่สาม ?นางาซากิ ? GLOVER GARDEN ? โบสถ์คาทอลิกโอ อูร่า ? ซากะ ? ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ? ปราสาทคาราสึ
? ? : วันที่สี่?สวนประวัติศาสตร์โยชิโนะงาริ ? หมู่บ้านยูฟุอิน ? บ่อน้ำแร่สีเลือด ? เปบปุ ? อาบทรายร้อน
? ? : วันที่ห้า?เปบปุ ? ฟุกุโอกะ ? ศาลเจ้าดาไซฟุ ? ช๊อปปิ้งย่านเทนจิน มอลล์ ? คาแนลซิตี้
? ? : วันที่หก?สนามบินฟุกุโอกะ ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

**ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี**
10 ? 15 พ.ย.59
24 ? 29 พ.ย.59

ราคาท่านละ :

(61,900.-)?

เดินทางโดย :

สายการบินไทย
สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_BW_HOKKAIDO ROMANTIC (ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซับโปโร)?6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย ?(TG)

วิหารอิฐแดง
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?กรุงเทพ ? ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)
? ? : วันที่สอง?ฮอกไกโด – โดราเอมอน พาร์ค – โนโบริเบ็ตสึ ? หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ – หุบเขานรก ?จิโกกุดานิ? ทะเลสาบโทยะ-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ – ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโซวะ
? ? : วันที่สาม?โทยะ ? ฮาโกดาเตะ ? ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ- อาคารอิฐสีแดงคาเนะโมริ ? สถานีกระเช้าไฟฟ้า ฮาโกดาเตะ
? ? : วันที่สี่?คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโร ? โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ? ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
? ? : วันที่ห้า?ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ? หอนาฬิกาโบราณ ? สวนโอโดริ ? มิตซุย เอ้าทเลท
? ? : วันที่หก?ซับโปโร – กรุงเทพ

วันเดินทาง :

**ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี**
9 -14พ.ย.59
23-28 พ.ย.59

ราคาท่านละ :

(65,900.-)?

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_ JAPAN FAMILY(น้ำวนนารุโตะ ชมโชว์โลมา อ่าวโกเบ หมู่บ้านภาพยนต์โทเออิ)?6 วัน 3 คืน โดยการบินไทย ?(TG)

สะพานโทเก็ตซึเคียว
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? สนามบินคันไซ
? ? : วันที่สอง?สนามบินคันไซ ? สะพานอะคาชิไคเคียว ? ล่องเรือชม น้ำวนนารุโตะ ? อาวาจิ ? วัดเซนโคจิ ? ชมโชว์โลมา
? ? : วันที่สาม?อาวาจิ ? โกเบ ? ชมวิวจากภูเขาร๊อกโกะ ? โกเบฮาร์ เบอร์แลนด์ ? พิพิธภัณฑ์สาเก ? โอซาก้า
? ? : วันที่สี่ ?อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
? ? : วันที่ห้า?โอซาก้า ? เกียวโต ? หมุ่บ้านภาพยนตร์โทเออิ ?อาราชิยาม่า ? นั่งรถไฟสายโรแมนติกโทร๊อกโกะ ? สะพานโทเกตสึเคียว ? รินกุ เอ้าท์เลต ? สนามบินคันไซ
? ? : วันที่หก?สนามบินคันไซ – กรุงเทพ

วันเดินทาง :

10 -15 พ.ย.59

ราคาท่านละ :

(53,900.-)?

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_JAPAN DELUXE KYUSHU(สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ ถนนสายลาวา หมู่บ้านซามุไร จิรัน )?6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย ?(TG)?

อุมิ จิโกกุ (Umi Jigoku)
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? สนามบินฟุกุโอกะ
? ? : วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ ? ศาลเจ้าดาไซฟุ ? หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเบปปุ
? ? : วันที่สาม?บ่อน้ำแร่สีเลือด ? บ่อน้ำแร่ทะเลเดือด ? สะพานแขวนโคโคโนเอะ ? ถนนสายลาวา ? ศาลเจ้ามิยาซากิ
? ? : วันที่สี่ ?คาโกชิมะ ? จิรัน หมู่บ้านซามุไร? นั่งเรือเฟอรี่ไปเกาะซากุระจิมะ – ออนเซนเท้า ? อิบูสึกิ – อาบทรายร้อน
? ? : วันที่ห้า?คาโกชิมะ ? นั่งรถไฟหัวกระสุนสู่เมืองฟุกุโอกะ ? ช๊อปปิ้งย่านเทนจิน ? ช๊อปปิ้งคาแนลซิตี้
? ? : วันที่หก?สนามบินฟุกุโอกะ ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

*ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี* 17 – 22 พ.ย.59 03 ? 08 ธ.ค.59 10 ? 15 ธ.ค.59

ราคาท่านละ :

(67,500.-)?

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_HIGHLIGHT CHUGOKU(สวนโคระขุเอ็น เนินทรายทตโทริ ปราสาทฮิเมจิ)5 วัน 3 คืน?สายการบินไทย (TG)?

ปราสาทฮิเมจิ
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? สนามบินคันไซ
? ? : วันที่สอง?สนามบินคันไซ ? โอคายาม่า ? เก็บผลไม้สดๆ จากต้น หมู่บ้านเก่าคุราชิกิ
? ? : วันที่สาม?โอคายาม่า ? สวนโคระขุเอ็น ? หมู่บ้านยีนส์โคจิม่า ? มัตสึเอะศาลเจ้าอิซุโมะ ไทฉะ
? ? : วันที่สี่ ?ขี่อูฐที่เนินทราย ? พิพิธภัณฑ์ทราย ? เฮียวโกะ ? ปราสาทฮิเมจิ ? โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ? โอซาก้า ?
? ? : วันที่ห้า?อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ? สนามบินคันไซ
? ? : วันที่หก?สนามบินคันไซ – กรุงเทพ

วันเดินทาง :

10 -15 พ.ย.59

ราคาท่านละ :

(57,900.-)?

เดินทางโดย :

tg สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consortium)_ITVC_TZ55: SpecialAutumnโตเกียว นิกโก้ ฮาโกเน่ 5วัน 3คืน?โดยสายการบิน SCOOT (TZ)

Onsen_japan
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ? สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สองนาริตะ ? อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ – ออนเซ็นอาหารเที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ )
? ? : วันที่สาม?โอชิโนะฮัคไก ? พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ? โตเกียว วัดอาซากุสะ ? ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ? ชินจูกุ – นาริตะ
? ? : วันที่สี่?นาริตะ ? นิกโก้ ? ทะเลสาบซูเซนจิ ? น้ำตกเคกอน ? ศาลเจ้าโทโชกุ ? ร้านดองกี้ ? ห้างเอออน
? ? : วันที่ห้า?สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง ?

วันเดินทาง :

3-7 พ.ย. 59
9-13 พ.ย. 59

18-22 พ.ย. 59

24-28 พ.ย. 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

29,900.-

สายการบิน :

โลโก้สายการบินนกสกู๊ต
สายการบิน SCOOT?

(Consotium)_G_ HOKKAIDO WELCOME WINTER 6D4N

น้ำตกกิงกะริวเซ

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินสุวรรณภูมิ
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? สนามบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ? สนามบินชิโตเซะ เมืองโซอุนเคียว ? อาบน้ำแร่
? ? : วันที่สาม โซอุนเคียว ? น้ำตกกิงกะริวเซ ? อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ ? บ่อน้ำสีฟ้า ? เมืองซัปโปโร
? ? : วันที่สี่ หมู่บ้านชาวไอนุ ? เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง ? ทะเลสาบโทยะ ? อาบน้ำแร่
? ? : วันที่ห้า เมืองโอตารุ ? คลองโอตารุ ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ? โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ ? เมืองซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ? หอนาฬิกาซัปโปโร ? ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่หก?ตลาดเช้าโจไก ? ห้างจัสโก้อิออน ? สนามบินชิโตเซะ – สนามบินฮ่องกง ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

01-06 พ.ย 59 04-09 พ.ย 59 11-16? พ.ย 59? 18-23 พ.ย 59 25-30 พ.ย 59 29 พ.ย -04 ธ.ค 59

ราคาท่านละ :

43,900.-

สายการบิน :

Hong Kong Airlines สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)_G_ HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] 6 วัน 4 คืน TG

BANNER Hilight Japan-B
bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? โอซาก้า ? ? ? : วันที่สอง โอซาก้า ? เมืองเกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? วัดคินคาคุจิ ? ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า?
? ? : วันที่สาม?นาโงย่า ? นั่งรถไฟชินคันเซน ? ทะเลสาบฮามานา ? อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่ ?แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เมืองโตเกียว ? วัดอาซากุซะ ? ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่หก?เมืองนาริตะ ? วัดนาริตะ ? ห้างจัสโก้อิออน ? กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง :

18-23 พ.ย 59 29 พ.ย – 04 ธ.ค? 59

ราคาท่านละ :

54,900.-

สายการบิน :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)_G_ NIKKO SENDAI AUTUMN 6 วัน 4 คืน [บินไฟล์ทเช้า]? JL

BANNER Nikko sendai  Autume JAL
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินนาริตะ ? เมืองนาริตะ
? ? : วันที่สอง สนามบินนาริตะ ? เมืองนิกโก้ ? ศาลเจ้าโทโชกุ ? น้ำตกเคง่อน ? เมืองคินูกาวา ? แช่น้ำแร่ ?
? ? : วันที่สาม เมืองไอสุวาคามัทสุ ? ปราสาทซึรุงะ ? เทือกเขาบันได ?ทะเลสาบ 5 สี (โกชิคินุมะ) ? แช่น้ำแร่ ?
? ? : วันที่สี่ เมืองมัตสึชิม่า ? ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ? เมืองเซนได ? ช้อปปิ้งอิจิบังโจ?
? ? : วันที่ห้า นั่งรถไฟชินคังเซน ? เมืองโตเกียว ? ช้อปปิ้งชินจุกุ ? สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่หก?สนามบินฮาเนดะ ? กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง :

12-17 พ.ย 59

ราคาท่านละ :

56,900.-

สายการบิน :

jl สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)_G_ SPECIAL ROUTE TOKYO AUTUMN 6 วัน 3 คืน TG

BANNER Special Route Tokyo Autumn TG
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่สอง สนามบินฮาเนดะ ? จังหวัดยามานาชิ ? นั่งกระเช้า KACHI KACHI ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ? โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ? แช่น้ำแร่ ?
? ? : วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? โ ฃตเกียว – ถนนอิโจนามิกิ ? ช้อปปิ้ง ?
? ? : วันที่สี่ อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์?
? ? : วันที่ห้า วัดอาซากุซะ ? เขาทากาโอะ ? ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ? สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่หก?สนามบินฮาเนดะ ? กรุงเทพฯ? ?

วันเดินทาง :

01-06 พ.ย 59 04-09 พ.ย 59 08-13 พ.ย 59 11-16 พ.ย 59 15-20 พ.ย 59 18-23 พ.ย 59 22-27 พ.ย 59 25-30 พ.ย 59

ราคาท่านละ :

45,900.-

สายการบิน :

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)_G_ TAKAYAMA-KAMIKOCHI AUTUMN 6วัน3คืน TG

BANNER Takayama Kamikochi Autumn TG
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เมืองนาโกย่า ?
? ? : วันที่สอง เมืองนาโกย่า ? หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ?เมืองทาคายาม่า ? ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ?ถนนสายซันมาจิ ซูจิ?
? ? : วันที่สาม นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ ? เมืองมัสซึโมโต้ ?ปราสาทมัสซึโมโต้ ? เมืองยามานาชิ
? ? : วันที่สี่ เมืองโอบาระ ?ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี [ตามสภาพอากาศ] ? ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โครังเค ? NABANA NO SATO [ชมแสดงไฟ]?
? ? : วันที่ห้า วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ ?ช้อปปิ้ง ณ ย่านโอสึ ? ช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าซาคาเอะ ? ช้อปปิ้งอิออน ? ? : วันที่หก?สนามบินนาโกย่า? กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง :

15-20 พ.ย 59 17-22 พ.ย 59 22-27 พ.ย 59 23-28 พ.ย 59 24-29 พ.ย 59

ราคาท่านละ :

49,900.-

สายการบิน :

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)_G_ TAKAYAMA KORANKEI SAKURA & AUTUMN 6 วัน 4 คืน JL

BANNER Takayama Korankei Sakura&Autume JAL
bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? เมืองนาโกย่า?
? ? : วันที่สอง?เมืองนาโกย่า ?หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ?เมืองทาคายาม่า ?ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ?ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
? ? : วันที่สาม นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ ? เมืองมัสซึโมโต้ ? ปราสาทมัสซึโมโต้ ? เมืองยามานาชิ? ? ? : วันที่สี่?เมืองโอบาระ ? ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี [ตามสภาพอากาศ] ? ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โครังเค ? NABANA NO SATO [ชมไฟ]
? ? : วันที่ห้า วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ ?ช้อปปิ้ง ณ ย่านโอสึ ?ช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าซาคาเอะ [เดินทางโดยรถไฟ] ? ? : วันที่หก?สนามบินนาโกย่า? กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง :

14 – 19 พ.ย 59 29 พ.ย – 04 ธ.ค 59

ราคาท่านละ :

52,900.-

สายการบิน :

jl สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)_G_?TAKAYAMA-KAMIKOCHI AUTUMN 6วัน3คืน TG

BANNER Takayama Korankei Sakura & Autumn TG
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เมืองนาโกย่า
? ? : วันที่สอง เมืองนาโกย่า ? หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ? เมืองทาคายาม่าที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ? ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
? ? : วันที่สาม?เมืองคามิโกชิ ? สะพานคัปปะบาชิ ? เมืองมัสซึโมโต้ ? ปราสาทมัสซึโมโต้ ? เมืองยามานาชิ ? ? : วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)? เมืองโตเกียว ? ช้อปปิ้งชินจุกุ
? ? : วันที่ห้า?วัดอาซากุซะ ? เมืองคามาคุระ ? หลวงพ่อโตไดบุทสึ ? ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ? สนามบินฮาเนดะ ? ? : วันที่หก?สนามบินฮาเนดะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

01-06, 04-09, 11-16 พ.ย 59

ราคาท่านละ :

52,900.-

สายการบิน :

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(consortium)_ITVC_TZ66:JapanAutumn โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ 5วัน3คืน โดยสายการบิน SCOOT (TZ)

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 1
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ? สนามบินนาริตะ

 

? ? : วันที่สองนาริตะ ? อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ – ออนเซ็นอาหารเที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ )

 

? ? : วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ? โตเกียว – วัดอาซากุสะ ? ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ? ชินจูกุ – นาริตะ

 

? ? : วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์

 

? ? : วันที่ห้า?สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

วันเดินทาง :

6-10 พ.ย.59

12-16 พ.ย.59

15-19 พ.ย.59

21-25 พ.ย.59

27พ.ย.-1 ธ.ค.59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

27,900.-

สายการบิน :

โลโก้สายการบินนกสกู๊ต

สายการบิน SCOOT

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น พฤศจิกายน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 593 คน