ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม

(consortium)?G_SPECIAL NAGOYA-OSAKA 5D 2N?โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโตไดบุตสึ)
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ฯ-สนามบินนาโกย่า
? ? : วันที่สอง?สนามบินนาโกย่า-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกุ-ถนนโอฮาไรมาชิ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโตไดบุตสึ)-ช้อปปิ้งฮิกาชิมูกิ
? ? : วันที่สาม?อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเจแปน
? ? : วันที่สี่?เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคิโยมิสึ-ห้างจัสโก้อิออน
สนามบินคันไซ
? ? : วันที่ห้า?สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

?โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้น

โปรดสอบถาม

สายการบิน :

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์


(consortium)?G_
LOVELY DAY TOKYO [โตเกียว?ฟูจิ] ?5D 4N?โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์

หุบเขาโอวาคุดานิ
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ-เมืองนาริตะ
? ? : วันที่สอง?เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ -?ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่นำแร่? **เมนูขาปูยักษ์***
? ? : วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ?เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
? ? : วันที่สี่?อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?วัดอาซากุซะ-เมืองนาริตะ-ห้างจัสโก้อิออน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

?โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้น

โปรดสอบถาม

สายการบิน :

สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์


(consortium)?G_
HIB PRO [โอซาก้า-โตเกียว] ?6D4N?โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

?วัดนาริตะ4
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-โอซาก้า
? ? : วันที่สอง?โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่สาม ?นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เมืองโตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่ห้า?อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่หก?เมืองนาริตะ-วัดนาริตะ-ห้างจัสโก้อิออน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

26-31 ?ต.ค. 59?

ราคาเริ่มต้น

54,900.-

สายการบิน :

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์


(consortium)?G_
SUPERPRO TAKAYAMA-OSAKA 5D3N ?โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

สวนเคนโระคุเอ็น
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
? ? : วันที่สอง?โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน]
ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่สาม ?เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น-เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินโอซาก้า
? ? : วันที่ห้า?สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : ?05-09 ต.ค. 59?
06-10?ต.ค. 59
07-11?ต.ค. 59
08-12?ต.ค. 59
12-16?ต.ค. 59
14-18?ต.ค. 59
15-19 ต.ค. 59?

24-28?ต.ค. 59
26-30 ต.ค. 59?

28 ต.ค.-01 พ.ย.59
29 ต.ค.-02 พ.ย.59
19-23?ต.ค. 59
22-26 ต.ค. 59 [วันหยุดปิยะ]

ราคาเริ่มต้น

35,900.-
37,900.-

สายการบิน : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์


(โชคทวีทัวร์) CCTS1 ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน NH

ต้นแปะก๊วย


? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ? โซอุนเคียว
? ? : วันที่สาม โซอุนเคียว ? นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? Blue Pond ? ซัปโปโร ? ช้อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ
? ? : วันที่สี่ ซัปโปโร ? ตลาดปลานิโจ ? ชมต้นแป๊ะก๊วย ม.ฮอกไกโด ? โอโดริปาร์ค ? หอนาฬิกา ? ทำเนียบรัฐบาลเก่า ? ศาลเจ้าฮอกไกโด ? คลองโอตารุ
? ? : วันที่ห้า คลองโอตารุ ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? อิออนพลาซ่า ? ถนนซาไกมาจิ ? ชมใบไม้เปลี่ยนสีโจซังเค
? ? : วันที่หก โจซังเค ? พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน ? พิพิธภัณฑ์ช็อคโกเลต ? ชิโตเสะ ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

25-30 ต.ค 59
1-6 พ.ย / 8-13 พ.ย /15-20 พ.ย /22-27 พ.ย / 29 พ.ย – 4 ธ.ค 59

เดินทางโดย :

ANA Logo
สายการบิน นิปปอน แอร์ เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_ JAPAN BEST(นั่งรถไฟสายโรแมนติก เก็บผลไม้ตาฤดูกาล ชมภูเขาไฟฟูจิ) 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย (TG)

ภูเขาไฟฟูจิ1
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?กรุงเทพ ? สนามบินคันไซ
? ? : วันที่สอง?สนามบินคันไซ ? เกียวโต ? วัดน้ำใสคิโยมิสึ ? อาราชิยาม่า ? นั่งรถไฟสายโรแมนติก ? สะพานโทเก็ตสึเคียว ? นาโกย่า
? ? : วันที่สาม ?นั่งรถไฟหัวกระสุน 1 สถานี ? อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ? เก็บผลไม้ตามฤดูกาล –
ช๊อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลต
? ? : วันที่สี่?ฟูจิชั้น 5 ? โอชิโนะ ฮักไก ? โตเกียว ? วัดอาซากุซะ ? ถนนนากามิเซะ ? ช๊อปปิ้งชินจุกุ
? ? : วันที่ห้า?อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
? ? : วันที่หก?สนามบินนาริตะ ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

22 – 27 ต.8.59
(วันปิยมหาราช)
3 -8 พ.ย.59
17-22 พ.ย.59

ราคาท่านละ :

(59,900.-)?

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_BW_UNSEEN NIKKO (สวนดอกไม้ฮิตาจิ ซีไซด์ เอโดะ วันเดอร์แลนด์ พิธีกวนน้ำ)?6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย ?(TG)

สวนดอกไม้ฮิตาจิ ซีไซด์
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?กรุงเทพ ? สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินนาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ? สวดอกไม้
ฮิตาจิ ซีไซด์ ? เอโดะวันเดอร์แลนด์ ? คินูกาว่า

? ? : วันที่สาม ศาลเจ้าโทโชกุ ? ลงลิฟต์ชมน้ำตกเคกอน ? ทะเลสาบชูเซนจิ ? คุซัตสึ ? ชมพิธีกวนน้ำ ยูโมมิ?
? ? : วันที่สี่?เมืองคาวาโกเอะ ? ตรอกมันหวาน ? โตเกียว ? เกาะโอไดบะ
? ? : วันที่ห้า?อิสระพักผ่อนอัธยาศัย
? ? : วันที่หก?สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

วันเดินทาง :
19 ? 24 ต.ค.59
(วันปิยะมหาราช)
17 – 22?พ.ย.59
3 ? 8 ธ.ค.59
(วันพ่อ) ?
10 ? 15 ธ.ค.59
(วันรัฐธรรมนูญ)?

ราคาท่านละ :

(60,900.-)?

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consortium)?G_HOKKAIDO BETTER WEATHER 6D4N?โดยสายการบินไทย?(TG)

ภูเขาไฟโชวะซินซัง
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินชิโตเซะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินชิโตเซะ ? โดราเอม่อนสกายพาร์ค ? เมืองคามิคาวะ -?พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ? เมืองโซอุนเคียว ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ
? ? : วันที่สาม ?อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ? นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ ?- บ่อน้ำสีฟ้า ? เมืองซัปโปโร ? ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด -?ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร ? เมนูปู 3 ชนิด

? ? : วันที่สี่?โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ ?? ?สวนสัตว์นิกเซ่มารีนพาร์ค -ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง ? ทะเลสาบโทยะ
? ? : วันที่ห้า?เมืองโอตารุ ? คลองโอตารุ ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนาฬิกาไอน้ำโบราณ ? ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่หก?สนามบินชิโตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : 07-12 ต.ค. 59
11-16 ต.ค. 59
14-19 ต.ค. 59?
28 ต.ค. 59 -02 พ.ย. 59
19-24 ?ต.ค.59[วันหยุดปิยะ]

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

07-12 ต.ค. 59
11-16 ต.ค. 59
14-19 ต.ค. 59?
28 ต.ค. 59 -02 พ.ย. 59 (57,900.-)
19-24 ?ต.ค.59[วันหยุดปิยะ] (59,900.-)
สายการบิน :
สายการบินไทย


(consortium)
?G_HILIGHT JAPAN-A [โตเกียว-โอซาก้า]?6วัน3คืน?(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินฮาเนดะ ? วัดอาซากุซะ ? โตเกียวสกายทรีแลนด์ -?เมืองโตเกียว ? ช้อปปิ้งชินจูกุ?
? ? : วันที่สาม ?อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่ -?ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ? แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ?ทะเลสาบฮามานา -?ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ?เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่ห้า?โอซาก้า ? เมืองเกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ -?สนามบินคันไซ
? ? : วันที่หก?สนามบินคันไซ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

05-10, 12-17,
26-31 ต.ค. 59
19-24 ตุลาคม

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

05-10, 12-17,?
26-31 ต.ค. 59
(51,900.-)

19-24 ตุลาคม
[วันหยุดปิยะ]
(53,900.-)

สายการบิน :
สายการบินไทย

(consortium)?G_HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว]?6วัน4คืน?(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? โอซาก้า
? ? : วันที่สอง?โอซาก้า ? เมืองเกียวโต ? วัดคิโยมิสึ? วัดคินคาคุจิ?ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ? เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่สาม ?เมืองนาโงย่า ? ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ? ทะเลสาบฮามานา?อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่ – แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว?วัดอาซากุซะ ? ช้อปปิ้งโตเกียว
? ? : วันที่ห้า?โตเกียว ? อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่หก?เมืองนาริตะ ? วัดนาริตะ ? ห้างจัสโก้อิออน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

04-09 /?07-12 /
11-16 / 14-19 /
25-30 ตุลาคม
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 59
20-25 ตุลาคม 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

04-09 /?07-12 /?
11-16 / 14-19 /?
25-30 ต.ค.
28 ต.ค.- 02 พ.ย. 59
(54,900.-)
20–25 ต.ค. 59
[วันหยุดปิยะ]
(56,900)

สายการบิน :
สายการบินไทย

(consortium)?G_HILIGHT JAPAN-C [โอซาก้า-โตเกียว]?6วัน 4คืน?(JL)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? โอซาก้า
? ? : วันที่สอง?โอซาก้า ? ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ? โซน HARRY POTTER?เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่สาม ?เมืองนาโงย่า ? ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ? ทะเลสาบฮามานา?อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่?แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว?วัดอาซากุซะ ? ช้อปปิ้งโตเกียว
? ? : วันที่ห้า?โตเกียว ? อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่หก?เมืองนาริตะ ? วัดนาริตะ ? ห้างจัสโก้อิออน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

04- 09 ต.ค. 59
18-23 ต.ค 59
22-27 ต.ค 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

04- 09 ต.ค. 59
(54,900.-)
18-23 ต.ค 59
22-27 ต.ค 59
[วันหยุดปิยะ]
(56,900)

สายการบิน :


สายการบินไทย

(consortium)?G_ECO TOKYO [ฟูจิ-โตเกียว]?6วัน3คืน?(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินฮาเนดะ ? อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ ? โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ? อาบน้ำแร่?
? ? : วันที่สาม?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว?ช้อปปิ้งโตเกียว
? ? : วันที่สี่?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?วัดอาซากุซะ ? เมืองคามาคุระ ?? หลวงพ่อโตไดบุทสึ?ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ? สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่หก?สนามบินฮาเนดะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

04 -09 ต.ค 59
07-12 ต.ค 59
11-16 ต.ค 59
14-19 ต.ค 59
25-30 ต.ค 59
28 ต.ค.- 02 พ.ย. 59
18-23, 21-26 ต.ค. 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

04 -09 ต.ค 59
07-12 ต.ค 59
11-16 ต.ค 59
14-19 ต.ค 59
25-30 ต.ค 59
28 ต.ค.- 02 พ.ย. 59

(44,900.-)
18-23, 21-26 ต.ค. 59
[วันหยุดปิยะ]
(45,900.-)

สายการบิน :

? สายการบินไทย

(consortium)?G_TAKAYAMA-KAMIKOCHI AUTUMN 6วัน3คืน?(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เมืองนาโกย่า
? ? : วันที่สอง?เมืองนาโกย่า ?หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ? เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ?ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
? ? : วันที่สาม?เมืองคามิโกชิ ? สะพานคัปปะบาชิ ? เมืองมัสซึโมโต้ปราสาทมัสซึโมโต้ ? เมืองยามานาชิ
? ? : วันที่สี่?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว -ช้อปปิ้งชินจุกุ
? ? : วันที่ห้า?วัดอาซากุซะ ? เมืองคามาคุระ? ? หลวงพ่อโตไดบุทสึ -?ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ?สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่หก?สนามบินฮาเนดะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

12-17 ต.ค 59
26-31 ต.ค. 59

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 59
18-23 ต.ค.?59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

12-17 ต.ค 59
26-31 ต.ค. 59

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 59
(52,900.-)
18-23 ต.ค. 59
[วันหยุดปิยะ]
(54,900.-)

สายการบิน :

? ?สายการบินไทย

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,088 คน