ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์

(Consotium)_G_SUPER SNOW KANSAI ?5D3N ?โกเบ – ฮิเมจิ – ลานสกีโดม – โอซาก้า- เกียวโต?โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

ปราสาทฮิเมจิ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
? ? : วันที่สอง?สนามบินคันไซ-เมืองโกเบ-ย่านเมืองเก่าสไตล์ยุโรปคิตาโนะ ?ฟาร์มสตอเบอรี่-เมืองฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ-แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สาม?กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้ง EXPOCITY
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

? ? : วันที่สี่ ?เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งอิออน
สนามบินคันไซ

? ? : วันที่ห้า?สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

01-05 ก.พ.60
03-07 ก.พ.60
08-12 ก.พ.60
09-13 ก.พ.60
15-19 ก.พ.60
17-21 ก.พ.60
22-26 ก.พ.60
24-28 ก.พ.60

ราคาท่านละ :

35,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_SUPER COOL SHIRAKAWA-OSAKA 5D3N ?โอซาก้า – เกียวโต – ชิราคาว่า – ฟาร์มสตอเบอรี่ – ช้อปปิ้งโอซาก้า ?โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
? ? : วันที่สอง?โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-ฟาร์มสตอเบอรี่?แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สาม?เมือคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ
หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ

? ? : วันที่สี่ ?เมืองโอซาก้า-ชินไซบาชิ-จัสโก้อิออน-สนามบินคันไซ
? ? : วันที่ห้า?สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

01-05?ก.พ.60
03-07?ก.พ.60
08-12?ก.พ.60

09-13?ก.พ.60
15-19?ก.พ.60
17-21?ก.พ.60
22-26?ก.พ.60
24-28 ก.พ.60

ราคาท่านละ :

33,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
SUPER COOL TOKYO FRUIT FRAM ?5D3N?โตเกียว ? อาซากุซะ ? ลานสกีฟูจิ -ฟาร์มสตอเบอรี่ ? ช้อปปิ้งโตเกียว?โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

วัดอาซากุซะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่
? ? : วันที่สาม?กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ-โตเกียว-ฟาร์มสตอเบอรี่-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สี่ ?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

10-14?ม.ค. 59
11-15?ม.ค. 59
12-16?ม.ค. 59
13-17 ?ม.ค. 59
17-21 ?ม.ค. 59
18-22 ?ม.ค. 59
19-23?ม.ค. 59
20-24?ม.ค. 59
24-28?ม.ค. 59
25-29?ม.ค. 59
31 ม.ค. -04 ก.พ. 60
01-05?ก.พ. 59
02-06?ก.พ. 59
03-07?ก.พ. 59
07-11?ก.พ. 59
08-12?ก.พ. 59
14-18?ก.พ. 59
15-19?ก.พ. 59

16-20?ก.พ. 59
17-21?ก.พ. 59
21-25?ก.พ. 59
22-26?ก.พ. 59
23-27 ก.พ. 59
28 ก.พ.-04 มี.ค. 60
27-31 ม.ค. 60
09-13 ก.พ. 60 [2]

ราคาท่านละ :

29,900
29,900
32,900
32,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์, ทัวร์ญี่ปุ่น มีนาคม
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,475 คน