ทัวร์ญี่ปุ่นแอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น Air Asia Tel 02-8791628

(consortium)_SS_ โอซาก้า ทากายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (เจแปน แอลป์) XJ

Japan Snow wall
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินคันไซ??
? ? : วันที่สอง?สนามบินคันไซ ? เกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? ศาลเจ้าเฮย์อัน ? ช้อปปิ้งซาคาเอะ ? นาโงย่า ??
? ? : วันที่สาม นาโงย่า ? ทาคายาม่า ? จวนผู้ว่าทาคายาม่า ? ซันมาชิ ซูจิ ? หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ? โทยาม่า
? ? : วันที่สี่ โทยาม่า ? เจแปน แอลป์ ? ทะเลสาบคาวากุชิโกะ?

? ? : วันที่ห้า ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ? วัดอาซะกุซ่า ? ย่านชินจุกุ ? สนามบินนาริตะ ? กรุงเทพฯ ??

วันเดินทาง :

22 ? 26 เม.ย 59
12? 16 พ.ค 59
19 ? 23 พ.ค 59

20 ? 24 พ.ค 59
26 ? 30 พ.ค 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

22 ? 26 เม.ย 59
(45,900.-)

12? 16 พ.ค 59
19 ? 23 พ.ค 59

20 ? 24 พ.ค 59
26 ? 30 พ.ค 59
(44,900.-)

สายการบิน : FD
สายการ แอร์เอเชีย เอ็กซ์

(consortium)_SS_ โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน XJ

umeda sky building osaka
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง สนามบินนาริตะ ? ล่องทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่ ? กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ ? ทะเลสาบคาวากุชิโกะ??
? ? : วันที่สาม ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ? เทศกาลชิบะซากุระ? นั่งรถไฟชินคันเซ็น ? ย่านซาคาเอะ ? นาโงย่า??
? ? : วันที่สี่ นาโงย่า ? เกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? สะพานโทเก็ตสึเคียว ? สวนไผ่ ? ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ? โอซาก้า??
? ? : วันที่ห้า?สะพานอาคาชิไคเคียว ? ฮาร์เบอร์แลนด์ ? ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) ? ตึก UMEDA SKY BUILDING ? รินกุ เอ้าท์เล็ต?
? ? : วันที่หก สนามบินคันไซ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

4 ? 9 พ.ค 59
11 ? 16 พ.ค 59
26 ? 31 พ.ค 59
18 ? 23 พ.ค 59
19 ? 24 พ.ค 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

4 ? 9 พ.ค 59
(44,900.-)

11 ? 16 พ.ค 59
26 ? 31 พ.ค 59
(39,900.-)

18 ? 23 พ.ค 59
19 ? 24 พ.ค 59
(40,900.-)

สายการบิน : FD
สายการ แอร์เอเชีย เอ็กซ์

(consortium)_G_ Tokyo Flower Finver 5 วัน 3 คืน XJ

pink moss
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง สนามบินนาริตะ ? เมืองโตเกียว ? วัดอาซากุซะ ? โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ? อาบน้ำแร่??
? ? : วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว ? ชมดอกไม้ตามฤดูกาล [01พฤษภาคมเป็นต้นไป]?ช้อปปิ้งชินจุกุ??
? ? : วันที่สี่?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า สนามบินนาริตะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 ? 05 มิ.ย 59
02 ? 06 มิ.ย 59
03 ? 07 มิ.ย 59
07 ? 11 มิ.ย 59
08 ? 12 มิ.ย 59
09 ? 13 มิ.ย 59
14 ? 17 มิ.ย 59
15 ? 19 มิ.ย 59
16 ? 20 มิ.ย 59
17 ?
?21 มิ.ย 59
21 ? 25 มิ.ย 59
22 ? 26 มิ.ย 59
23 ? 27 มิ.ย. 59

24 ? 28 มิ.ย. 59
28 มิ.ย. ? 02 ก.ค. 59
29 มิ.ย. ? 03 ก.ค 59
30 มิ.ย. ? 04 ก.ค. 59

27,900.-
01 ? 05 ก.ค 59
05 ? 09 ก.ค. 59
06 ? 10 ก.ค
07 ? 11 ก.ค 59
08 ? 12 ก.ค 59
12 ? 16 ก.ค 59
13 ? 17 ก.ค 59
14 ? 18 ก.ค. 59?[Lavender]
19 ? 23 ก.ค 59
20 ? 24 ก.ค 59
26 ? 30 ก.ค 59
27 ? 31 ก.ค. 59
28 ก.ค.-01 ส.ค.
29 ก.ค.-02 ส.ค. 59

28,900.-
16 ? 20 ก.ค 59
18 ? 22 ก.ค. 59?[Lavender]
29,900.-

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

1 ? 05 มิ.ย 59
02 ? 06 มิ.ย 59
03 ? 07 มิ.ย 59
07 ? 11 มิ.ย 59
08 ? 12 มิ.ย 59
09 ? 13 มิ.ย 59
14 ? 17 มิ.ย 59
15 ? 19 มิ.ย 59
16 ? 20 มิ.ย 59
17 ?
?21 มิ.ย 59
21 ? 25 มิ.ย 59
22 ? 26 มิ.ย 59
23 ? 27 มิ.ย. 59

24 ? 28 มิ.ย. 59
28 มิ.ย. ? 02 ก.ค. 59
29 มิ.ย. ? 03 ก.ค 59
30 มิ.ย. ? 04 ก.ค. 59

27,900.-
01 ? 05 ก.ค 59
06 ? 10 ก.ค
07 ? 11 ก.ค 59
08 ? 12 ก.ค 59
12 ? 16 ก.ค 59
13 ? 17 ก.ค 59
14 ? 18 ก.ค. 59?[Lavender]
19 ? 23 ก.ค 59
20 ? 24 ก.ค 59
26 ? 30 ก.ค 59
27 ? 31 ก.ค. 59
28 ก.ค.-01 ส.ค.
29 ก.ค.-02 ส.ค. 59

28,900.-
18 ? 22 ก.ค. 59?[Lavender]
29,900.-

สายการบิน : FD
สายการ แอร์เอเชีย เอ็กซ์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นแอร์เอเชียเอ็กซ์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 486 คน