ทัวร์ญี่ปุ่นเมษายน

(consortium)_SS_ โอซาก้า ทากายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (เจแปน แอลป์) XJ

Japan Snow wall
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินคันไซ??
? ? : วันที่สอง?สนามบินคันไซ ? เกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? ศาลเจ้าเฮย์อัน ? ช้อปปิ้งซาคาเอะ ? นาโงย่า ??
? ? : วันที่สาม นาโงย่า ? ทาคายาม่า ? จวนผู้ว่าทาคายาม่า ? ซันมาชิ ซูจิ ? หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ? โทยาม่า
? ? : วันที่สี่ โทยาม่า ? เจแปน แอลป์ ? ทะเลสาบคาวากุชิโกะ?

? ? : วันที่ห้า ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ? วัดอาซะกุซ่า ? ย่านชินจุกุ ? สนามบินนาริตะ ? กรุงเทพฯ ??

วันเดินทาง :

22 ? 26 เม.ย 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

22 ? 26 เม.ย 59
(45,900.-)

สายการบิน : FD
สายการ แอร์เอเชีย เอ็กซ์

?

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นเมษายน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 618 คน