ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด

(โชคทวีทัวร์)?CCTS 2 _?ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน?(TG)

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? ซัปโปโร? หอนาฬิกา ? ทำเนียบรัฐบาลเก่า ? ช๊อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ countdown โฮโดริปาร์ค
? ? : วันที่สาม ตลาดปลานิโจ ? ศาลเจ้าฮอกไกโด ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? อิออนพลาซ่า ? ถนนซาไกมาจิ ? คลองโอตารุ?
? ? : วันที่สี่ โอตารุ ? blue pond ? โซอุนเคียว?
? ? : วันที่ห้า โซอุนเคียว ? นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า?– มิตซุยเอาท์เล็ท
? ? : วันที่หก ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(H8) HOKKAIDO (LAVENDER) 6 วัน 4 คืน ?(TG)?(consortium) JF

โทมิตะฟาร์ม
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

? ? : วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ ?พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอน? อาซาฮิคาว่า ? หมู่บ้านราเมน ? สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ??ภาพศิลปะบนรวงข้าว ? น้ำตกริวเซย์ ? น้ำตกกิงกะ

? ? : วันที่สาม ภูเขาคุโรดาเกะ ? สระน้ำสีน้ำเงิน ? บิเอะ ? สวนดอกไม้ชิคิไซ? โทมิตะฟาร์ม ? ไร่เชอรี่

? ? : วันที่สี่?คลองโอตารุ ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? นาฬิกา ไอน้ำ ? ภูเขาไฟอุสุ ? ภูเขาไฟโชวะ?? หมีสีน้ำตาล ? หุบเขานรกจิโกกุดานิ

? ? : วันที่ห้า หมู่บ้านไอนุ ? โรงานช็อกโกแลต ? พิพิธภัณฑ์เบียร์ ? ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ และซูซูกิโนะ

? ? : วันที่หก สนามบินชิโตเซะ ? กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

3 ? 8 ส.ค

4 ? 8 ส.ค

3 ? 8 ส.ค

3 ? 8 ส.ค

64,900.-

สายการบิน : การบินไทยการบินไทย

(Consortium)

G_HOKKAIDO FLOWER & MELON LOVER?6 วัน 4 คืน?(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินชิโตเซะ

? ? : วันที่สอง?สนามบินชิโตเซะ ? โดราเอม่อนสกายพาร์ค ? เมืองคามิคาวะ ?พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ? เมืองโซอุนเคียว ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ

? ? : วันที่สาม?ศิลปะบนทุ่งนา ? เมืองบิเอ ? สวนดอกไม้ชิคิไซ ? เมืองฟุราโน่?ฟาร์มโทมิตะ ? ทุ่งดอกดอกไม้หลากสี ? เมืองซัปโปโร ? เมนูปู 3 ชนิด

? ? : วันที่สี่?หมู่บ้านชาวไอนุ ? เมืองโนโบริเบ็ทสึ ? จิโกกุดานิ ?นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง ? ทะเลสาบโทยะ

? ? : วันที่ห้า?เมืองโอตารุ ? คลองโอตารุ ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี?นาฬิกาไอน้ำโบราณ ? โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ?เมืองซัปโปโร ? ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

? ? : วันที่หก?สนามบินชิโตเซะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : 24 ? 29 ก.ค.25 ? 30 ก.ค.

29ก.ค.- 03ส.ค.

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

64,900.-

สายการบิน : การบินไทยการบินไทย
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,227 คน