ทัวร์ญี่ปุ่นสิงหาคม

(consortium)?G_คิวชู เฮ้าส์เทนบอช ฟุคุโอกะ นางาซากิ ซากะ?5 วัน 3 คืน?(3K)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินฟุคุโอกะ
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ? สนามบินฟุคุโอกะ ? ศาลเจ้าดาไซฟุ ? เมืองนางาซากิ -?เฮ้าส์เทนบอช ? แช่น้ำแร่?
? ? : วันที่สาม ?เมืองนางาซากิ ? อะตอมมิคบอมบ์ ? สวนสันติภาพ ? เมืองซากะ -?ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ? โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต?
? ? : วันที่สี่?อิสระช้อปปิ้ง ณ เมืองฟุคุโอกะ
? ? : วันที่ห้า เมืองฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

11 ? 15 สิงหาคม 2559

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

39,900.-

สายการบิน :
สายการบินเจ็ทสตาร์

 

(consortium)?G_คิวชู ยูฟุอิน เบปปุ มิยาซากิ เกาะซากุระจิมะ อาบทรายร้อน นั่งชินคันเซน
6 วัน 4 คืน?
(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ? สนามบินฟุคุโอกะ ? ศาลเจ้าดาไซฟุ ? หมู่บ้านยูฟุอิน?เมืองเบปปุ ? แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สาม ?ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ ? ช่องแคบทาคาจิโฮะ ? เมืองมิยาซากิ ?แช่น้ำแร่ ?
? ? : วันที่สี่?ศาลเจ้าอุโดะ ? นั่งเฟอร์รี่เกาะซากุระจิมะ ? เมืองอิบูซุกิ?อาบทรายร้อน
? ? : วันที่ห้า?นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุคุโอกะ? ช้อปปิ้งสถานีฮากะตะ
? ? : วันที่หก?สนามบินฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : ?

11 ? 16 สิงหาคม 2559

 

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

?54,900.-

สายการบิน :
สายการบินไทย

(consortium)?G_HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว]?6วัน 4 คืน?(TG)

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่?
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? โอซาก้า
? ? : วันที่สอง?โอซาก้า ? เมืองเกียวโต ? วัดคิโยมิสึ? วัดคินคาคุจิ?ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ? เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่สาม ?เมืองนาโงย่า ? ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ? ทะเลสาบฮามานา?อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่?แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว?วัดอาซากุซะ ? ช้อปปิ้งโตเกียว
? ? : วันที่ห้า?โตเกียว ? อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่หก?เมืองนาริตะ ? วัดนาริตะ ? ห้างจัสโก้อิออน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

?05 ? 10 ส.ค 59
19 ? 24 ส.ค. 59?
26 ? 31 ส.ค 59
11-16 ส.ค. 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

05-10 ส.ค. 59
19-24 ส.ค. 59
26-31 ส.ค. 59
(49,900.-)

11-16 ส.ค. 59
(51,900)

สายการบิน :
สายการบินไทย

 

(consortium)?G_HILIGHT JAPAN-C [โอซาก้า-โตเกียว]?6วัน 4 คืน?(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? โอซาก้า
? ? : วันที่สอง?โอซาก้า ? ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ? โซน HARRY POTTER?เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่สาม ?เมืองนาโงย่า ? ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ? ทะเลสาบฮามานา?อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่?แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สี่?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว?วัดอาซากุซะ ? ช้อปปิ้งโตเกียว
? ? : วันที่ห้า?โตเกียว ? อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่หก?เมืองนาริตะ ? วัดนาริตะ ? ห้างจัสโก้อิออน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : 16 ? 21 ส.ค. 59
23 ? 28 ส.ค. 59
09 ? 14 ?ส.ค. 59
ราคาเริ่มต้นท่านละ :

16 ? 21 ส.ค. 59
23 ? 28 ส.ค. 59
(51,900.-)

09-14 ส.ค. 59
(53,900)

สายการบิน :
สายการบินไทย

 

(consortium)?G_GOOD DAY TOKYO [โตเกียว-ฟูจิ]?5 วัน 4 คืน?สายการบิน ?ALL NIPPON

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินนาริตะ ? เมืองนาริตะ
? ? : วันที่สอง?เมืองนาริตะ ? ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ? แช่น้ำแร่ ?
? ? : วันที่สาม ?อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่?เมืองโตเกียว ? ช้อปปิ้ง ??
? ? : วันที่สี่?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?วัดอาซากุซะ ? ห้างจัสโก้อิออน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : ?18 ? 22 ส.ค. 59
23 ? 27 ส.ค. 59
25 ? 29 ส.ค. 59
26 ? 30 ส.ค. 59
30 ส.ค. ? 30 ก.ย. 59
ราคาเริ่มต้นท่านละ :

?36,900 .-

สายการบิน :
สายการบิน?ALL NIPPON

(consortium)?G_ECO TOKYO [ฟูจิ-โตเกียว]?6 วัน 3 คืน?(TG)

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินฮาเนดะ ? อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ?ศาลเจ้าฮาโกเน่ ? โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ? อาบน้ำแร่?
? ? : วันที่สาม?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว?ช้อปปิ้งโตเกียว
? ? : วันที่สี่?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?วัดอาซากุซะ ? เมืองคามาคุระ ?? หลวงพ่อโตไดบุทสึ?ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ? สนามบินฮาเนดะ
? ? : วันที่หก?สนามบินฮาเนดะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

05 ? 10 ส.ค. 59
19 ? 24 ส.ค. 59
26 ? 31 ส.ค. 59
09 ? 14 ส.ค. 59?
11 ? 16 ?ส.ค. 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

05 ? 10 ส.ค. 59
19 ? 24 ส.ค. 59
26 ? 31 ส.ค. 59
(41,900.-)

09 ? 14 ส.ค. 59?
11 ? 16 ?ส.ค. 59
(43,900.-)

สายการบิน :

? ? ? ???การบินไทย

(consortium)?G_HOKKAIDO COLORFUL PROMOTION?6วัน 4 คืน?(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่
bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินชิโตเซะ?
? ? : วันที่สอง?สนามบินชิโตเซะ ? โดราเอม่อนสกายพาร์ค ? เมืองคามิคาวะ?พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ? โซอุนเคียว ?น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สาม?เมืองบิเอ ? แปลงดอกไม้หลากสี ? บ่อน้ำสีฟ้า?ซัปโปโร ? ช้อปปิ้ง ? เมนูปู 3 ชนิด??
? ? : วันที่สี่?เมืองโนโบริเบ็ทสึ ? จิโกกุดานิ ? หมู่บ้านชาวไอนุ?นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง ? ทะเลสาบโทยะ
? ? : วันที่ห้า?เมืองโอตารุ ? คลองโอตารุ ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี?นาฬิกาไอน้ำโบราณ ? โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ ? เมืองซัปโปโร?ช้อปปิ้ง ณ?JR TOWER?
? ? : วันที่หก?สนามบินชิโตเซะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

03 ? 08 ส.ค. 59
05 ? 10 ส.ค. 59
08 ? 13 ส.ค. 59?
16 ? 21 ส.ค. 59
19 ? 24 ส.ค. 59
23 ? 28 ส.ค. 59
26 ? 31?ส.ค. 59
09 ? 14 ส.ค. 59
10 ? 15 ส.ค. 59
12 ? 17?ส.ค. 59
11 ? 16?ส.ค. 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

03 ? 08 ส.ค. 59
05 ? 10 ส.ค. 59
08 ? 13 ส.ค. 59
16 ? 21 ส.ค. 59
19 ? 24 ส.ค. 59

23 ? 28 ส.ค. 59
26 ? 31?ส.ค. 59
(52,900 .-)

09 ? 14 ส.ค. 59
10 ? 15 ส.ค. 59
12 ? 17?ส.ค. 59
(55,900 .-)

11 ? 16?ส.ค. 59
(56,900 .-)

สายการบิน :

? ? ? ???การบินไทย

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นสิงหาคม
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 492 คน