ทัวร์ญี่ปุ่นมิถุนายน

(consortium)_G_ Tokyo Flower Finver 5 วัน 3 คืน XJ

pink moss
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง สนามบินนาริตะ ? เมืองโตเกียว ? วัดอาซากุซะ ? โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ? อาบน้ำแร่??
? ? : วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ? เมืองโตเกียว ? ชมดอกไม้ตามฤดูกาล [01พฤษภาคมเป็นต้นไป]?ช้อปปิ้งชินจุกุ??
? ? : วันที่สี่?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า สนามบินนาริตะ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 ? 05 มิ.ย 59
02 ? 06 มิ.ย 59
03 ? 07 มิ.ย 59
07 ? 11 มิ.ย 59
08 ? 12 มิ.ย 59
09 ? 13 มิ.ย 59
14 ? 17 มิ.ย 59
15 ? 19 มิ.ย 59
16 ? 20 มิ.ย 59
17 ?
?21 มิ.ย 59
21 ? 25 มิ.ย 59
22 ? 26 มิ.ย 59
23 ? 27 มิ.ย. 59

24 ? 28 มิ.ย. 59
28 มิ.ย. ? 02 ก.ค. 59
29 มิ.ย. ? 03 ก.ค 59
30 มิ.ย. ? 04 ก.ค. 59

27,900.-

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

1 ? 05 มิ.ย 59
02 ? 06 มิ.ย 59
03 ? 07 มิ.ย 59
07 ? 11 มิ.ย 59
08 ? 12 มิ.ย 59
09 ? 13 มิ.ย 59
14 ? 17 มิ.ย 59
15 ? 19 มิ.ย 59
16 ? 20 มิ.ย 59
17 ?
?21 มิ.ย 59
21 ? 25 มิ.ย 59
22 ? 26 มิ.ย 59
23 ? 27 มิ.ย. 59

24 ? 28 มิ.ย. 59
28 มิ.ย. ? 02 ก.ค. 59
29 มิ.ย. ? 03 ก.ค 59
30 มิ.ย. ? 04 ก.ค. 59

27,900.-

สายการบิน : FD
สายการ แอร์เอเชีย เอ็กซ์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นมิถุนายน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 435 คน