ทัวร์ญี่ปุ่นพฤษภาคม

(consortium)_SS_ โอซาก้า ทากายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (เจแปน แอลป์) XJ

Japan Snow wall
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินคันไซ??
? ? : วันที่สอง?สนามบินคันไซ ? เกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? ศาลเจ้าเฮย์อัน ? ช้อปปิ้งซาคาเอะ ? นาโงย่า ??
? ? : วันที่สาม นาโงย่า ? ทาคายาม่า ? จวนผู้ว่าทาคายาม่า ? ซันมาชิ ซูจิ ? หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ? โทยาม่า
? ? : วันที่สี่ โทยาม่า ? เจแปน แอลป์ ? ทะเลสาบคาวากุชิโกะ?

? ? : วันที่ห้า ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ? วัดอาซะกุซ่า ? ย่านชินจุกุ ? สนามบินนาริตะ ? กรุงเทพฯ ??

วันเดินทาง :

22 ? 26 เม.ย 59
12? 16 พ.ค 59
19 ? 23 พ.ค 59

20 ? 24 พ.ค 59
26 ? 30 พ.ค 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

22 ? 26 เม.ย 59
(45,900.-)

12? 16 พ.ค 59
19 ? 23 พ.ค 59

20 ? 24 พ.ค 59
26 ? 30 พ.ค 59
(44,900.-)

สายการบิน : FD
สายการ แอร์เอเชีย เอ็กซ์

(consortium)_SS_ โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน XJ

umeda sky building osaka
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง สนามบินนาริตะ ? ล่องทะเลสาบอาชิ ? ศาลเจ้าฮาโกเน่ ? กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ ? ทะเลสาบคาวากุชิโกะ??
? ? : วันที่สาม ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ? เทศกาลชิบะซากุระ? นั่งรถไฟชินคันเซ็น ? ย่านซาคาเอะ ? นาโงย่า??
? ? : วันที่สี่ นาโงย่า ? เกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? สะพานโทเก็ตสึเคียว ? สวนไผ่ ? ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ? โอซาก้า??
? ? : วันที่ห้า?สะพานอาคาชิไคเคียว ? ฮาร์เบอร์แลนด์ ? ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) ? ตึก UMEDA SKY BUILDING ? รินกุ เอ้าท์เล็ต?
? ? : วันที่หก สนามบินคันไซ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

4 ? 9 พ.ค 59
11 ? 16 พ.ค 59
26 ? 31 พ.ค 59
18 ? 23 พ.ค 59
19 ? 24 พ.ค 59

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

4 ? 9 พ.ค 59
(44,900.-)

11 ? 16 พ.ค 59
26 ? 31 พ.ค 59
(39,900.-)

18 ? 23 พ.ค 59
19 ? 24 พ.ค 59
(40,900.-)

สายการบิน : FD
สายการ แอร์เอเชีย เอ็กซ์

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นพฤษภาคม
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 672 คน