ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู

ทัวร์ญี่ปุ่น : โชคทวีทัวร์ Tel.02-879-1628

(Consotium) west kyushu highlight 6 วัน 4 คืน? (TG) 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER west kkyushu

 

 

? ? : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? ซากะ (คากามิยามะ ? อิมาริ ? อาริตะ)
? ? : วันที่สาม ซากะ ? เฮ้าส์เทนบอช ? นางาซากิ ?
? ? : วันที่สี่ นางาซากิ ? ชิมาบาระ ? คุมาโมโต้ ? อะโสะ?
? ? : วันที่ห้า อะโสะ ? ฟุคุโอกะ?
? ? : วันที่หก?ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(Consotium)?new year countdown?kyushu?6 วัน 4 คืน?ฟุคุโอกะ ? นางาซากิ?-?เฮ้าส์เทนบอช??(TG) ?29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER new year kyushu

 

? ? : วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? นางาซากิ ????
? ? : วันที่สาม?นางาซากิ ? เฮ้าส์เทนบอช / Countdown
? ? : วันที่สี่?เฮ้าส์เทนบอช ? อิมาริ ? ฟุคุโอกะ? ???
? ? : วันที่ห้า?ฟุคุโอกะ?FREE & EASY
? ? : วันที่หก?ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(Consotium)?Befriend Animals in Kyushu & Huis Ten Bosch?
6 วัน 4 คืน
? (TG) 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER befriends kyushu? ? : วันแรก พฤหัสฯ 29 ธ.ค. 59???? กรุงเทพฯ?
? ? : วันที่สอง ศุกร์ 30 ธ.ค. 59???????? กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? ยูฟูอิน ? เบ๊บปุ?
? ? : วันที่สาม เสาร์ 31 ธ.ค. 59??????? เบ๊บปุ ? คุมาโมโต้?
? ? : วันที่สี่ อาทิตย์ 1 ม.ค. 60?????? คุมาโมโต้ ? ชิมาบาระ ? นางาซากิ?
? ? : วันที่ห้า จันทร์ 2 ม.ค. 60??????? นางาซากิ ? เฮ้าส์เทนบอช ?
? ? : วันที่หก อังคาร 3 ม.ค. 60??????? เฮ้าส์เทนบอช ? ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(Consotium) amazing kyushu6 วัน 4 คืน ฟุคุโอกะ ? อิบุซูกิ – คาโกชิมา ? คุมาโมโต้ (TG)? 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER amazing kyushu hoseten bosh


 

? ? : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? คาโกชิมา ? อิบุซูกิ
? ? : วันที่สาม อิบุซูกิ ? ทะเลสาบอิเคดะ ? คาโกชิมา
? ? : วันที่สี่ คาโกชิมา ? คุมาโมโต้
? ? : วันที่ห้า คุมาโมโต้ ? เฮ้าส์เทนบอช
? ? : วันที่หก เฮ้าส์เทนบอช ? ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

?(Consotium)?amazing nature?6 วัน 4 คืน?ฟุคุโอกะ ? อิบุซูกิ – คาโกชิมา ? คุมาโมโต้?-?เบ๊บปุ?(TG) ?29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER amazing nature kyushu

 

 

? ? : วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? คาโกชิมา ? อิบุซูกิ??
? ? : วันที่สาม?อิบุซูกิ ? ทะเลสาบอิเคดะ ? ซากุระจิมา ? คาโกชิมา?
? ? : วันที่สี่?คาโกชิมา ? คุมาโมโต้
? ? : วันที่ห้า?คุมาโมโต้ ? อะโสะ ? ยูฟูอิน ? เบ๊บปุ
? ? : วันที่หก?เบ๊บปุ ? ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 827 คน