ทัวร์จีน แซงกรีล่า

(ทัวร์จีน)?CKMG?คุนหมิง?ป่าหิน?ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า?6วัน?5คืน?(TG)?

ภูเขาหิมะมังกรหยก
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่
? ? : วันที่สอง?เมืองโบราณต้าหลี่-เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงหุบเขาเสือกระโจน???????????????
? ? : วันที่สาม?วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สวนสระมังกรดำ??
? ? : วันที่สี่?ภูเขาหิมะมังกรหยกลี่เจียง-(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ฉูส่ง(นั่งรถ)?
? ? : วันที่ห้า?นั่งรถไปคุณหมิง-เที่ยวอุทยานป่าหิน (รวมรถแบตเตอรี่) -ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่หก?วัดหยวนทง-คุณหมิง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

12?17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

?-.VIP.-

เดินทางโดย :

??tg?สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีน แซงกรีล่า
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 583 คน