ทัวร์จีน เพิ่งหวง

(ทัวร์จีน)?CCSX2 😕ฉางซา?เฟิ่งหวง?จางเจียเจี้ย?6วัน?5คืน??(WE)

zhangjiaji
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?สุวรรณภูมิ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง?ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิงหวง ? นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม?เฟิงหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน) (หรือประตูสวรรค์) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สี่ จางเจียเจี้ย ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) ? เทียนจื่อซาน ??เขาอวตาร ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า ? ลำธารแส้ทอง
? ? : วันที่ห้า?ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) ? ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
? ? : วันที่หก?จางเจียเจี้ย ? เกาะส้ม ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? ฉางชา ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

13 ? 18 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

?-VIP-

– โรงแรม ระดับ 5 ดาว
(Crowne Plaza City
Centre-Changsha 1 คืน Phoenix Grand Hotel?

Pullman International?Hotel 3 คืน)
– ไม่ลงร้านช้อปปิ้งของรัฐบาล
– รถโค้ช 45 ที่นั่ง สะดวก สบาย
ฟรี WIFI บนรถ
– อาหารอัพเกรดทุกมื้อ?

– ไกด์ดี, ผู้ร่วมเดินทางดี

เดินทางโดย :

??Thai_Smile_Logo

สายการบินไทยสไมล์แอร์ไลน์
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีน เพิ่งหวง
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 533 คน