ทัวร์จีน-เฉินตู

(Consotium)_G_เฉินตู ง้อไบ๊ สกีซีหลิง ?จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) 8 วัน 7 คืน (TG)

ทะเลสาบเตี๋ยซี
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

?? : วันแรก?กรุงเทพฯ-เฉินตู-ง้อไบ๊
?? : วันที่สอง??ยอดเขาจินติ่ง(นั่งกระเช้า)-พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉินตู
?? : วันที่สาม ?เฉินตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-เลือกเล่นหิมะหรือสกี
?? : วันที่สี่ ?ชมวิวสุริยันจันทรา(ขึ้นกระเช้า)-ภูเขาซีหลิงซาน-เฉินตู-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินจิ่งหลี-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
?? : วันที่ห้า??เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ร้านใบชา-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
?? : วันที่หก?อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)
?? : วันที่เจ็ด?จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เฉินตู
?? : วันที่แปด??ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซุนซี-เฉินตู -กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

27 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60
?28 ธ.ค. 59 ? 4 ม.ค. 60

ราคาท่านละ?:

(32,900.-) /
(34,900.-)

เดินทางโดย :

สายการบินไทย
สายการบินการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน?6 วัน 5 คืน ?โดยสายการบินการบินไทย(TG)

เล่อซานเขาง้อไบ๊
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

?? : วันแรก?กรุงเทพฯ-เฉินตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซานเขาง้อไบ๊
?? : วันที่สอง??ชมยอดเขาจินติ่ง(นั่งกระเช้า)-ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากว๋อ
?? : วันที่สาม??ง้อไบ๊-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-เลือกเล่นหิมะหรือสกี
?? : วันที่สี่??ชมวิวสุริยันจันทรา(ขึ้นกระเช้า)-ซีหลิงซาน-เฉินตู-ร้านผ้าไหม
?? : วันที่ห้า?ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
?? : วันที่หก?ร้านหยก-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-เฉินตู-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

27 ธ.ค. 59 ? 1 ม.ค. 60
28 ธ.ค. 59 ? 2 ม.ค. 60
29 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60
30 ธ.ค. 59 ? 4 ม.ค. 60

ราคาท่านละ?:

(29,900.-)(32,900.-)

เดินทางโดย :

สายการบินไทย
สายการบินการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
This entry was posted in ทัวร์จีน-เฉินตู. Bookmark the permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 342 คน