ทัวร์จีน หวงซาน

(Consotium)_G_บินตรงหังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน ?5วัน4คืน?โดยสายการบินแอร์ ไชน่า?(CA)

อุทยานเขาหวงซาน
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-หังโจว-ถุนซี-หมู่บ้านเฉินข่านปากว้าชุน-ถนนโบราณถุนซี
? ? : วันที่สอง?ถุนซี-อุทยานเขาหวงซาน-จิ่วหัวซาน
? ? : วันที่สาม?จิ่วหัวซาน-สวนพุทธรรมจิ่วหัวซาน-ถุนซี-พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว-ร้านหยก-ร้านชา
? ? : วันที่สี่?ถุนซี-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ชาหลงจิ่ง-ถนนคนเดินหนานซ่งยวี่
? ? : วันที่ห้า?เฉิงหวงเก๋อ-เจดีย์นางพญางูขาว-วัดจิ้งฉือ-ถนนโบราณเหอฝังเจีย-หังโจว-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

01-05?ธ.ค. 59?
03-07 ธ.ค. 59
27-31 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

27,900.-
30,900.-

เดินทางโดย :


สายการบิน AIR CHINA
สายการบินแอร์ ไชน่า

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนหวงซาน, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน, ทัวร์หวงซาน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,154 คน