ทัวร์จีน กุ้ยหลิน

(Consotium)_G_?กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ?6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ ?(CZ)

เจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง

bt_reserve

? ? : วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน
? ? : วันที่สอง ???กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน-ร้านใยไผ่ไหม-เมืองจำลองสมัยซ่ง
? ? : วันที่สาม?กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน-ถ้ำเทียนกง-ร้านใบชา-ถนนฝรั่ง
? ? : วันที่สี่?หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง(ครึ่งสาย)-เมืองลับแล-กุ้ยหลิน-ร้านผ้าไหม?
? ? : วันที่ห้า?กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ร้านหยก-เข้าชมเขางวงช้าง-ชมด้านนอกเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง
ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ตลาดใต้ดิน-ชมโชว์มิราจ
? ? : วันที่หก?กุ้ยหลิน-สุวรรณภูมิ

วันเดินทาง :

02?07 ธ.ค. 59 (วันหยุดวันพ่อ)
08?13 ธ.ค. 59 (วันรัฐธรรมนูญ)
22?27 ธ.ค. 59
29 ธ.ค.59 – 03 ม.ค.60 (วันปีใหม่)

ราคาท่านละ :

( 19,900.-?)
( 18,900.- )
( 21,900.- )?

สายการบิน :

250px-China_Southern_Logoสายการบิน?ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

?

(Consotium)_SS_ เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน ZH

ถ้ำเงิน กุ้ยหลิน

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เซินเจิ้น ? สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน ? เซินเจิ้น ? นั่งรถไฟความเร็วสูง ? กุ้ยหลิน ? ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
? ? : วันที่สอง เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) ? ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ? เมืองจำลองซ่ง ? ร้านใยไผ่ไหม ? โชว์ DREAM LIKE LIJIANG ?
? ? : วันที่สาม กุ้ยหลิน ? หยางซั่ว ? ร้านผ้าไหม ? ถ้ำเงิน ? ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) ? ร้านใบชา ? อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
? ? : วันที่สี่ หยางซั่ว ? กุ้ยหลิน ? เขาเซียงกง ? ร้านหยก ? อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน ? โชว์ ELEPHANT ?LEGEND?
? ? : วันที่ห้า กุ้ยหลิน ? นั่งรถไฟความเร็วสูง ? กวางเจา ? เซินเจิ้น ? ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ ? เซินเจิ้น ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

7 – 11 ธ.ค 59
14 – 18 ธ.ค 59
19 – 23 ต.ค.59 (ปิยมหาราช)

ราคาท่านละ :

7 – 11 ธ.ค 59
14 – 18 ธ.ค 59
(17,999.-)

19 – 23 ต.ค.59 (ปิยมหาราช)
(18,999.-)

สายการบิน :

ZH
สายการบิน เซินเจิ้น แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

?

(Consotium)_SS_ กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำอวี้หลง 4 วัน 3 คืน CX

เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง กุ้ยหลิน

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กุ้ยหลิน ? หยางซั่ว ? ถนนฝรั่ง?
? ? : วันที่สอง ถ้ำเงิน ? ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง ? กุ้ยหลิน ? โชว์ DREAMLIKE LIJIANG?
? ? : วันที่สาม กุ้ยหลิน ? เขาเหยาซาน ? เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ? ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND ? เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
? ? : วันที่สี่ ประตูโบราณกูหนานเหมิน ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

สายการบิน :

cx
สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค

มาตรฐานระดับ :

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,738 คน