ทัวร์คิวชูปีใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่น : โชคทวีทัวร์ Tel.02-879-1628

(Consotium) west kyushu highlight 6 วัน 4 คืน (TG) 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER west kkyushu

? ? : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? ซากะ (คากามิยามะ ? อิมาริ ? อาริตะ)
? ? : วันที่สาม ซากะ ? เฮ้าส์เทนบอช ? นางาซากิ
? ? : วันที่สี่ นางาซากิ ? ชิมาบาระ ? คุมาโมโต้ ? อะโสะ
? ? : วันที่ห้า อะโสะ ? ฟุคุโอกะ
? ? : วันที่หก ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(Consotium) new year countdown kyushu 6 วัน 4 คืน ฟุคุโอกะ ? นางาซากิ – เฮ้าส์เทนบอช (TG) 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER new year kyushu

? ? : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? นางาซากิ
? ? : วันที่สาม นางาซากิ ? เฮ้าส์เทนบอช / Countdown
? ? : วันที่สี่ เฮ้าส์เทนบอช ? อิมาริ ? ฟุคุโอกะ
? ? : วันที่ห้าฟุคุโอกะFREE & EASY
? ? : วันที่หก ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(Consotium) Befriend Animals in Kyushu & Huis Ten Bosch
6 วัน 4 คืน
(TG) 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER befriends kyushu


? ? : วันแรก พฤหัสฯ 29 ธ.ค. 59 กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง ศุกร์ 30 ธ.ค. 59 กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? ยูฟูอิน ? เบ๊บปุ
? ? : วันที่สาม เสาร์ 31 ธ.ค. 59 เบ๊บปุ ? คุมาโมโต้
? ? : วันที่สี่ อาทิตย์ 1 ม.ค. 60 คุมาโมโต้ ? ชิมาบาระ ? นางาซากิ
? ? : วันที่ห้า จันทร์ 2 ม.ค. 60 นางาซากิ ? เฮ้าส์เทนบอช
? ? : วันที่หก อังคาร 3 ม.ค. 60 เฮ้าส์เทนบอช ? ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(Consotium) amazing kyushu6 วัน 4 คืน ฟุคุโอกะ ? อิบุซูกิ – คาโกชิมา ? คุมาโมโต้ (TG) 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER amazing kyushu hoseten bosh

? ? : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? คาโกชิมา ? อิบุซูกิ
? ? : วันที่สาม อิบุซูกิ ? ทะเลสาบอิเคดะ ? คาโกชิมา
? ? : วันที่สี่ คาโกชิมา ? คุมาโมโต้
? ? : วันที่ห้า คุมาโมโต้ ? เฮ้าส์เทนบอช
? ? : วันที่หก เฮ้าส์เทนบอช ? ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(Consotium) amazing nature 6 วัน 4 คืน ฟุคุโอกะ ? อิบุซูกิ – คาโกชิมา ? คุมาโมโต้ – เบ๊บปุ(TG) 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

BANNER amazing nature kyushu

? ? : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? ฟุคุโอกะ ? คาโกชิมา ? อิบุซูกิ
? ? : วันที่สาม อิบุซูกิ ? ทะเลสาบอิเคดะ ? ซากุระจิมา ? คาโกชิมา
? ? : วันที่สี่ คาโกชิมา ? คุมาโมโต้
? ? : วันที่ห้า คุมาโมโต้ ? อะโสะ ? ยูฟูอิน ? เบ๊บปุ
? ? : วันที่หก เบ๊บปุ ? ฟุคุโอกะ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์คิวชูปีใหม่
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 507 คน