จีน- ฉงชิ่ง

(Consotium)_G_บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง เฉินตู หลวงพ่อโตเล่อซาน?7 วัน 5 คืน?โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์

bt_reserve

? ? : วันแรก??ดอนเมือง ? ฉงชิ่ง?
? ? : วันที่สอง?ฉงชิ่ง ? อู่หลง ? หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ? ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
? ? : วันที่สาม??อู่หลง ? ฉงชิ่ง ? หมูบ้านฉือชีโข่ว ? หงหยาต้ง?
? ? : วันที่สี่?ฉงชิ่ง ? เล่อซานล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ? เล่อซาน ? เฉินตู ? ร้านหยก
? ? : วันที่ห้า??ร้านนวดฝ่าเท้า ? ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) ? ร้านผ้าไหม ? วัดเจ้าเจี๋ย ? เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ?
? ? : วันที่หก?เฉินตู ? ฉงชิ่ง ? ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ? สนามบินฉงชิ่ง?
? ? : วันที่เจ็ด?ฉงชิ่ง ? ดอนเมือง?

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

สายการบิน?:

โลโก้สายการบินนกสกู๊ต
สายการบินนกสกู๊ต

มาตรฐานระดับ?:

(Consotium)_G_บินตรง ฉงชิ่ง แม่น้ำอายีเหอ อู่หลง?หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์?4 วัน 3 คืน?โดยสายการบินแอร์เอเชีย?(FD)

อุทยานหลุมฟ้า2

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ฉงชิ่ง-เผิงสุ่ย
? ? : วันที่สอง?แม่น้ำอายีเหอ(ลิฟต์แก้ว + ล่องเรือ)-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-เมืองจวีหลี่-อู่หลง
? ? : วันที่สาม?ภูเขานางฟ้า(รวมรถเหล็ก)หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้วอู่หลง-อู่หลง-ฉงชิ่ง
? ? : วันที่สี่?มหาศาลประชาคม-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

02-05 ธ.ค. 59
09-12 ธ.ค. 59
03-06 ธ.ค. 59
22-25 ธ.ค. 59
24-27 ธ.ค. 59
29 ธ.ค. 59 ? 01 ม.ค. 60
31 ธ.ค. 59 ? 03 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(20,900.-)
(19,900.-)
(23,900.-)

สายการบิน?:

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนฉงชิ่ง, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 3,162 คน