จีน-จิ่วจ้ายโกว

(Consotium) M_? อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (เที่ยวเต็มวัน) -หมู่นี่โกว-หมีแพนด้า-โชวพันหน้า 6 วัน 5 คืน?โดยสายการบินไทย

เมืองเก่าซงพาน

bt_reserve

? ? : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-ตูเจียงเยี่ยน
? ? : วันที่สอง?ตูเจียงเยี่ยน-เม่kเสี้ยน-เตี๋ยซี-หมู่นี่โกว-จิ่วไจ้โกว
? ? : วันที่สาม?เที่ยวอุทยานจิ่วไจ้โกวเต็มวัน (ใช้รถประจำอุทยาน)
? ? : วันที่สี่ ?เมืองเก่าซงพาน-หินดวงตาสวรรค์-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า-โชว์หน้ากาก
? ? : วันที่ห้า ??ศาลสามก๊ก-ร้านหยก-วัดมัญชูศรี-ช้อบปิ้ง OUTLET-Buffet BBQ เกาหลี?
? ? : วันที่หก?เฉิงตู-สวนหมีแพนด้า-ร้านผ้าไหม-สนามบิน?

วันเดินทาง :

29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

29,999.-

สายการบิน :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :


(Consotium) W
_
เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6วัน5คืน? พ.ย.-ธ.ค. 59
(รวมรถอุทยาน)

จิ่วจ้ายโกว 1.
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ? เฉิงตู ? เม่าเสี้ยน ??
? ? : วันที่สอง เม่าเสี้ยน ?อุทยานหวงหลง ? จิ่วจ้ายโกว?
? ? : วันที่สาม?อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(เที่ยวเต็มวัน)(รวมรถเหมา)?โชว์ทิเบต
? ? : วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว ? เมืองเก่าซงพาน ? ทะเลสาบเตี๋ยซี?เฉิงตู ?

? ? : วันที่ห้า เฉิงตู ? ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ? ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนโบราณซุนซีลู่ -โชว์เปลี่ยนหน้ากาก?
? ? : วันที่หก เฉิงตู ?ถนนคนเดิน ? อาหารสมุนไพรจีน ? กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)?

วันเดินทาง :

01 ? 06 ธ.ค 59
(วันพ่อ)
07 ? 12 ธ.ค 59
(วันรัฐธรรมนูญ)
13 ? 18 ธ.ค 59
20 ? 25
ธ.ค 59

ราคาท่านละ :

01 ? 06 ธ.ค 59
(วันพ่อ)
07 ? 12 ธ.ค 59
(วันรัฐธรรมนูญ)
38,900.-
13 ? 18 ธ.ค 59
20 ? 25
ธ.ค 59
33,900.-

สายการบิน :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium) W_ จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบเทวดา หวงหลง 8วัน7คืน?(TG)

Picture Perfect
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เฉิงตู ? จิ่งลี่ลู่ ? โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ?
? ? : วันที่สอง เฉิงตู ? เม้าเสี้ยน ? จิ่วจ้ายโกว?
? ? : วันที่สาม ดินแดนแห่งเทพนิยาย?? อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)?
? ? : วันที่สี่ อุทยานมังกรเหลืองผงาดฟ้า ?หวงหลง? (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)? เม่าเสี้ยน?

? ? : วันที่ห้า เม่าเสี้ยน ? เฉิงตู ? (ล่องเรือชม) หลวงพ่อโตเล่อซาน ? ง้อไบ้?
? ? : วันที่หก?เขาง้อไบ้ ? ยอดจินติ่ง ? นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน ? วัดเป้ากั๋ว
? ? : วันที่เจ็ด ง้อไบ้ ? ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ? ศาลเจ้าสามก๊ก ? ถนนคนเดินซุนชีลู่
? ? : วันที่แปด เฉินตู ? วัดเจ้าเจี๋ย ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

26 – 03 ธ.ค.59
03 – 10 ธ.ค 59
(วันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ)
17 – 24 ธ.ค 59

ราคาท่านละ :

26 – 03 ธ.ค.59
36,900.
03 – 10 ธ.ค 59
(วันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ)
42,900.-
17 – 24 ธ.ค 59
36,900.-

สายการบิน :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

?
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนจิ่วจ้ายโก่ว, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,122 คน